Stiftelsen Gustaf & Ida Unmans Donationsfond
- förvaltar donationskapital och delar ut stipendier

Ansökan konstskolor

Ansökan gymnasieskolor

Vanliga frågor

Regler och tillkomst

Kontakt

 

Stipendier delas ut till studerande vid skolor för konst och konsthantverk och studerande vid gymnasieskolor

I båda fallen gäller att skolan ska ligga inom Stockholms län

Sökanden ska ha uppvisat mycket goda resultat i sina studier och vara i behov av ekonomiskt bidrag

Stipendium utgår med högst 50 % av basbeloppet enligt lagen om allmän försäkring

Stipendier lämnas ej till resor. Ej heller för studier vid skolor för musik eller scenisk konst


 

Unmanfondens stipendieansökan öppnar 1 februari 2021 då du även hittar länk till ansökan här.
Fram till dess svarar fonden inte på några mail.

http://script.lmdata.se/cgi-bin/counter/counter.exe?link=unmanfonden.se&style=odometer