Unmans Donationsfond kan nås genom stiftelsens sekretariat:


Norra Reals gymnasium, Att: Unmanfonden, Roslagsgatan 1, 113 55 Stockholm

Vill du ha svar på frågor eller annan kontakt, mejla till info@unmanfonden.se